NXP

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)以其领先的射频、模拟、电源管理、接口、安全和数字处理方面的专长,提供高性能混合信号(High Performance Mixed Signal)和标准产品解决方案。这些创新的产品和解决方案可广泛应用于汽车、智能识别、无线基础设施、照明、工业、移动、消费和计算等领域。成立时间:2006年(前身为皇家飞利浦公司的事业部之一) 拥有50年以上的半导体经验
  • 产品详情
  • 产品参数

图 片

型 号   

参 数

封 装

包 装

74HC08D

MCU 32-bit C28x RISC 256KB Flash 3.3V Automotive

LQFP-100

900

74HC14D

MCU 32-bit C28x RISC 128KB Flash 1.8V/3.3V Automotive

LQFP-80

1190


74HC595D

MCU 32-bit C28x RISC 32KB Flash 1.8V/3.3V Automotive

LQFP-64

1600

 74HC245PW32位微控制器 - MCU C2000 32-bit MCU with 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB flash, EMIF, 16b ADC   -40 to 105337-NFBGA450
 74LVC245APW数字信号处理器和控制器 - DSP, DSC 32-Bit DSC w/ 32KB FlashLQFP-100900
 TJA1042T/3MCU 32-bit C28x RISC 64KB Flash 3.3V AutomotiveLQFP-482500
 TJA1051TK   74LVC1G157GW176-BGA630
 TJA1050T/CMMCU 32-bit C28x RISC 1MB Flash 1.2V/3.3V AutomotiveSMD-4450
 TL431BIDBZR,215MCU 32-bit C28x RISC 128KB Flash 3.3V AutomotiveLQFP-100900

PESD1CAN,215

MCU 32-bit C28x RISC 128KB Flash 1.8V/3.3V Automotive

LQFP-80

1600

                                                                                                                                                                                                            更多产品请联系客服